REGLEMENT
REGLEMENT

Intern Reglement Gympies


Bij goede communicatie horen goede afspraken. Bij het inschrijven vragen we jullie dan ook om deze allemaal even te overlopen en akkoord te gaan.

Download hier het reglement.(anno 2018)

Wat doen we aan tijdens de les?
Gepaste kledij voor de gepaste dansles
Wat brengen we mee naar de les?
Er is geen drank voor de leden voorzien tijdens de dans- en gymlessen.

Inzet en attitude tijdens de les
Onze lessen draaien nog steeds om plezier maken, maar uit respect voor de leerkrachten en voor elkaar, verwachten we wel een paar dingen van onze leden, namelijk:
Aanwezigheden
Als je je inschrijft in een les, wordt er verwacht dat je wekelijks naar die les komt.
Als je eens niet kan komen, moet je dit laten weten aan je leerkracht minimum een uur voor de start van de les. De contactgegevens van de leerkracht zullen meegedeeld worden tijdens de les, in de fb-groep of via mededeling/mail.
Als je afwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk om de geziene choreografie in te halen voor de start van de volgende les. Voor onze jongere leerlingen kan dit herhaald worden tijdens de les, maar we besteden er wel minder tijd aan dan de vorige les.

Op tijd komen
Gelieve altijd 5 minuutjes voordat je les begint, aan te komen. Zo kan de les op tijd beginnen en kunnen de 60 of 90 minuten volledig benut worden. Ouders Tijdens de les zijn er geen toeschouwers toegelaten, tenzij onder akkoord van de leerkracht. Graag buiten aan de schuifdeur wachten tot de les voorbij is, om dan binnen te komen. Als u bepaalde vragen of opmerkingen wil bespreken, vragen we u om dit NA de les te doen zodat deze niet gestoord wordt of later begint.

Niveaus
Het doorschuiven naar een hoger niveau kan enkel bepaald worden door de leerkrachten of het bestuur. Dit kan tijdens de niveautest op het einde van het schooljaar. Voor nieuwe leden kan dit tijdens een proefles bepaald worden in overleg met de leerkracht. Het advies van de leerkracht is bindend. Een leerling mag zich wel steeds inschrijven voor een lager niveau dan het aangerade niveau.

Schoolvakanties en feestdagen
Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er theoretisch gezien geen lessen. Hier kunnen wel inhaallessen geplaatst worden of extra repetities voor een optreden.

Mutualiteit
Het is met Ledenbeheer mogelijk om uw attest voor de mutualiteit online te verkrijgen.

Kortingen
Familiekorting: geldig voor leden van hetzelfde gezin. Bij twijfel en/of onduidelijkheid behoudt Gympies Sterrebeek zich het recht voor een attest "Samenstelling van het Gezin", afgeleverd door de gemeente, te vragen.

Vragen?
Als er vragen zijn voor leerkrachten, kan dit voor of na de les. Gelieve nooit een les te storen, dit is voor niemand leuk. Voor andere vragen kan u terecht bij ons via e-mail contactgympies@gmail.com

U mag de leerkracht ook zelf contacteren, indien hij/zij daar toestemming voor geeft.